การผลิต

การผลิต

กำลังการผลิต

------ พื้นที่รวมของโรงงาน Yamaxi: 100,000 ตารางเมตร
โรงผลิตหลักสี่แห่ง: โรงงาน Meizhou I, โรงงาน Meizhou II, โรงงาน Wuzhou, โรงงาน Jieyang
▲ พนักงานฝ่ายผลิต: พนักงาน 2,000 คน
▲ สายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติห้าสาย
▲ หกล้านชิ้นต่อเดือน

กำลังการผลิต (1)
กำลังการผลิต (2)
กำลังการผลิต (3)
กำลังการผลิต (4)