การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

ทีมงาน

▲ จำนวนวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนา: 100 คน
------ ผู้ถือปริญญาโทหรือสูงกว่า: 10%

การวิจัยและพัฒนา (1)

ใบรับรองสิทธิบัตร

มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาโดยมีสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอิสระมากกว่า 40 รายการ

การวิจัยและพัฒนา (4)

ใบรับรองคุณวุฒิ

การวิจัยและพัฒนา (3)
การวิจัยและพัฒนา (2)